Lębork - Wejherowo - Reda
+48 796 675 695


Akademia Rozwoju Osobistego Alicja Skurska

Drogi rodzicu...

* Chcesz poprawić swoje relacje z dzieckiem?
* Chcesz zrozumieć zachowania swojego dziecka?
* Jesteś bezradny w obliczu złości ze strony dziecka?
* Nie wiesz jak pomóc dziecku zaadoptować się w nowej szkole?
* Masz wrażenie, że dziecko Cię nie słucha?
* Twoje dziecko doświadcza lęku, a Ty nie wiesz co robić?
* Twoje dziecko jest zamknięte, wycofane, nieśmiałe? Ma problemy w interakcjach społecznych?

Chcesz stworzyć z dzieckiem relację, a nie mieć rację? Zapraszam na:

Spotkania indywidualne - Konsultacje pedagogiczne - adaptacja dziecka w szkole, przygotowanie do nauki, poprawa relacji z dzieckiem „jak mówić, żeby dzieci słuchały”, nauka stawiania granic, zasad, komunikacja z dzieckiem w sytuacjach problemowych, zachęcanie dziecka do samodzielności, pochwały i zachęty bez oceniania dziecka.
Spotkania indywidualne (dzieci) - Budowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji. Rozpoznawanie i panowanie nad emocjami, asertywne wyrażanie siebie. Radzenie sobie z porażkami i stresem.
Warsztaty grupowe - Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców i wychowawców.
Warsztaty grupowe TUS - Nauka i trening umiejętności społecznych. Zamknięte 4-6 os. grupy (4-15 l.) stworzone w oparciu o kryterium wieku i poziomu funkcjonowania.

Jeśli stoisz na rozdrożu...

* Chcesz poznać swoje predyspozycje?
* Nie wiesz jaką szkołę wybrać, kierunek studiów?
* Nie wiesz jak zaprezentować się na rynku pracy? Masz problem ze stworzeniem dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)?

Chcesz zmienić pracę? Zapraszam na:

Spotkania indywidualne - Konsultacje - poradnictwo zawodowe (młodzież) – testy predyspozycji, zainteresowań, trening mocnych stron, wybór kierunku szkoły, studiów. Konsultacje - poradnictwo zawodowe (dorośli) – planowanie kariery, przekwalifikowania, autoprezentacja, sporządzanie CV, listu motywacyjnego, sporządzanie indywidualnego planu działania.
Warsztaty grupowe - Trening aktywizacji zawodowej, Warsztaty z zakresu autoprezentacji, komunikacji, asertywności.

Czujesz, że potrzebujesz pomocy z powodu...

Kryzysu (przejściowego stanu nierównowagi, braku mocy do działania)
Przemocy (zamierzonego działania wywołującego u Ciebie szkody i cierpienie, wykorzystujące przewagę sił w relacji) lub nie panujesz nad swoimi emocjami i zdarza się, że wybuchasz?
Trudnej sytuacji rodzinnej, wymagasz wsparcia socjalnego (choroba, niepełnosprawność, bezrobocie)
Jeśli w Twoim otoczeniu, domu ktoś sprawia, że czujesz sie nieważny, bezwartościowy, czujesz, że z Tobą coś nie tak i że to Ty ponosisz winę za złe traktowanie? Jeśli ktoś krytykuje Twoją rodzinę, ogranicza Ci kontakty, zabiera środki finansowe i karz Ci o nie prosić, jeśli odczuwasz lęk przed partnerem, nie widzisz rozwiązania swojej trudnej sytuacji? Zapraszam na:
Spotkania indywidualne - Konsultacje osób w kryzysie – w szczególności osób doświadczających i stosujących przemoc, mających problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi, poradnictwo socjalne w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Warsztaty grupowe - Zajęcia psychoedukacyjne dla osób stosujących i doświadczających przemocy.