Lębork - Wejherowo - Reda
+48 796 675 695


Akademia Rozwoju Osobistego Alicja Skurska

O mnie

Alicja Skurska

Wykształcenie

Nazywam się Alicja Skurska. Jestem pedagogiem, doradca zawodowym, trenerem pracującym w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Ukończyłam studia wyższe z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z poradnictwem społeczno-zawodowym, pedagogiki pracy socjalnej oraz studia podyplomowe na kierunku psychologia dzieci i młodzieży -wspomaganie rozwoju na Uniwersytecie SWPS w Sopocie.

Ukończyłam szereg kursów i szkoleń, dzięki którym stale się rozwijam:

 1. Szkolenie w zakresie metody: „DAM RADĘ!” oraz metody „JESTEM Z CIEBIE DUMNY!” – Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 2. Terapia Skoncentrowana na  Rozwiązaniach – szkolenie TSR II stopnia, Centrum Rozwiązań w Toruniu
 3. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – szkolenie TSR I stopnia, Centrum Rozwiązań w Toruniu
 4. Szkolenie „Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. I” dla prowadzących zajęcia trenerskie organizowany przez Centrum Szkoleniowe Stowarzyszenia Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w Warszawie
 5. Szkolenie z zakresu pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie według programu „Rodzina” organizowany przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie
 6. Szkolenie z zakresu „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie gminy z uwzględnieniem roli  i funkcji zespołów interdyscyplinarnych organizowany przez Studio Profilaktyki Społecznej w Krakowie
 7. Kurs z zakresu „Modelowe rozwiązania pomocy osobom po przeżytej traumie”
 8. Szkolenie  „Interwencja socjalna i psychologiczna w kryzysowej sytuacji rodziny”
 9. Szkolenie „Praca z rodziną doświadczającą przemocy oraz ze sprawcą przemocy w świetle etyki zawodowej i przepisów prawa”
 10. Szkolenie „Kryzys psychiczny, stres psychologiczny w pracy, a wypalenie zawodowe”
 11. Szkolenie „Psychopatologia, diagnoza i zastosowanie oddziaływań pomocowych oraz terapeutycznych wobec dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi”
 12. Szkolenie „Praca socjalna z osobami uzależnionymi”
 13. Szkolenie z zakresu metody pracy opartej na dialogu motywacyjnym oraz narzędzi stosowanych w pracy socjalnej.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ośrodkach Pomocy Społecznej w Lęborku i Wejherowie pracując z osobami znajdującymi się na „rozdrożu” oraz współpracując z Sądem Rejonowym w Wejherowie jako kurator społeczny. Ścieżkę kariery w doradztwie zawodowym rozpoczęłam w PUP Lębork, a kontynuowałam współpracując z różnymi firmami m.in. „O.K. Ośrodek Kursów” w Wejherowie, Innowacyjne Centrum Rozwoju w Lublinie, Balex Metal w Bolszewie i inne. Regularnie odbywam szkolenia i superwizję. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) Aktualnie współpracuje jako trener z Fundacją Robinson Crusoe w programie „Wehikuł Usamodzielnienia”.

Kierunek mojej pracy

Pracuję konsultacyjnie, terapeutycznie i warsztatowo z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, a także osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. 

Prowadzę Treningi Umiejętności Społecznych i w zakresie wspomagania rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży.

Wspieram w odkrywaniu własnych zasobów, poznaniu siebie i własnego potencjału. Podczas spotkań wspólnie ustalamy jak skutecznie zarządzać swoją karierą, jak budować wizerunek na rynku pracy, poznać swoje predyspozycje.  Osobom korzystającym z mojego wsparcia nie daje gotowych rozwiązań – uważam, że każdy posiada zasoby, aby żyć w zgodzie z własnymi potrzebami, ja tylko pomagam odkryć to w sobie.