Lębork - Wejherowo - Reda
+48 796 675 695


Akademia Rozwoju Osobistego Alicja Skurska

Oferta

Dzieci i młodzież

Wspomaganie rozwoju emocjonalno-społecznego, treningi umiejętności społecznych.

Praca na potencjale i zasobach dziecka wzmacniająca kompetencje i pewność siebie.

Praca nad rozpoznawaniem i kontrolowaniem emocji.

Praca z dziećmi wycofanymi, agresywnymi, z młodzieżą w okresie adolescencji -problemy adaptacyjne,testy predyspozycji, zainteresowań, trening mocnych stron, wybór kierunku szkoły, studiów.

 Dorośli 

Praca z rodzicami w zakresie adaptacji dziecka w szkole, przygotowaniem dziecka do nauki, poprawy relacji z dzieckiem.

Poradnictwo zawodowe – planowanie kariery, przekwalifikowania w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach, autoprezentacja, sporządzanie CV, listu motywacyjnego, sporządzanie indywidualnego planu działania.

Wsparcie dla osób w kryzysie (przemoc, bezrobocie, zagrożenie wykluczeniem społecznym).

Konsultacje indywidualne i w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach 

Warsztaty grupowe

Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli. W oparciu o „Szkołę dla Rodziców” i Porozumienie bez Przemocy.

Zajęcia psychoedukacyjne dla osób stosujących i doświadczających przemocy.

Trening aktywizacji zawodowej, autoprezentacji, komunikacji, asertywności.