Lębork - Wejherowo - Reda
+48 796 675 695


Akademia Rozwoju Osobistego Alicja Skurska

RODO

Na podstawie  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Akademia Rozwoju Osobistego Alicja Skurska, której dane kontaktowe są następujące:

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. świadczenia usług psychologicznych na podstawie zawartej umowy w związku z art. 6 ust.1 lit. b) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) i art. 9 ust. 2 lit a) RODO podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda (imię, nazwisko, dane kontaktowe, imię i nazwisko dziecka/dzieci oraz dane o stanie zdrowia, leczeniu farmakologicznym, pochodzeniu, rodzinie, pracy itp.)
 2. nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania na podstawie dobrowolnej zgodny wyrażonej poprzez świadome przekazanie danych w formularzu kontaktowym na stronie lub wiadomości e-mail tj. na podstawie art.6 ust.1 lit a RODO
 3. wystawienia faktury i udokumentowania rozliczeń między kontrahentami zgodnie z obowiązkami nałożonymi na Administratora w przepisach księgowo-podatkowych tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit c RODO
 4. wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie w warsztatach lub zajęciach szkoły dla rodziców zgodnie art. 6 ust.1 lit.c RODO tj. w szczególności obowiązkiem nałożonym na Administratora przez przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej i rozporządzeń wykonawczych.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. 3 lata licząc od ostatniego dnia świadczenia usługi tj. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń .
 2. 1 roku od końca roku kalendarzowego, w którym przesłano/otrzymano wiadomość lub zapytanie,
 3. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 4. Dane osób, którym wystawiono zaświadczenia będą przechowywane w ewidencji zaświadczeń przez okres 10 lat.

Odbiorcy danych

Administrator nie sprzedaje  ani nie udostępnia komercyjnie danych osobowym podmiotom trzecim. Przekazanie danych może nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Dane stanowiące tajemnicę zawodową pozostaną poufne i nie zostaną nikomu udostępnione. Pani/Pana  dane  mogą być udostępnione podmiotom świadczącym mi usługi tj. biuro rachunkowe (w przypadku wystawienia faktury), banku (płatności przelewem), dostawców usług teleinformatycznych i hostingowych (kontakt e-mail).

Prawa osób:

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania dostępu do nich, sprostowania, prawo do usunięcia danych, lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ). Prawo dostępu do treści danych nie dotyczy notatek własnych pedagoga. Są one chronione tajemnicą i służą wykonawcy usługi do jej rzetelnej realizacji.

Ponadto ma Pani/Pan  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych, będzie brak możliwości przetwarzania danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek bez nich nie będzie możliwości kontkatu, wykonania zawartej umowy lub wystawienia faktury.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Strona internetowa https://akademia-wzrastaj.pl/ , podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić wygodę podczas korzystania ze strony. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają:

 1. zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz,
 2. poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
 3. umożliwiać Ci udostępnianie treści w serwisach społecznościowych,
 4. umożliwiać Ci odtwarzanie treści pochodzących z serwisów zewnętrznych,
 5. korzystać z narzędzi marketingowych,
 6. analizować ruch na stronie.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji ( kliknięcie w pola ZGODA) oznacza, zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce użytkownika. Wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Profil na Facebooku

Poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” lub „Obserwuj” na stronie Administratora w portalu społecznościowym Facebook wyraża Pani/Pan zgodę na gromadzenie i przekazywanie portalowi społecznościowemu danych użytkowników tego portalu w celu tworzenia statystyk. Dane te pozwalają na poprawę jakości strony i zwiększają jej popularność.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z czasem określonym na stronach Facebooka:  https://www.facebook.com/privacy/explanation w sekcji: Zachowywanie danych, dezaktywacja i usunięcie konta.

W związku z faktem, że odbiorcą tych danych osobowych jest portal społecznościowy, mogą one być przekazywane do Państw trzecich, takich jak Stany Zjednoczone oraz inne kraje, w których dostępny jest Facebook. Podmiot ten deklaruje wykorzystanie typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, do których dane mogą być przekazywane. Więcej informacji można uzyskać na stronach portalu.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

Ponadto, osobie tej przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można poprzez cofnięcie polubienia lub obserwowania strony Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.